Comparable


Typologies


Ridderkerk

Ridderkerk

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie34,6%
BPolitieke participatie46,2%
CWoonomgeving51,0%
DWonen71,3%
EVeiligheid45,4%
FOnderwijs50,4%
GGezonde leefstijl30,5%
HGezondheidszorg47,3%
IKunst en cultuur32,1%
JEconomische participatie46,9%
AMaatschappelijke participatie34,6%
BPolitieke participatie46,2%
CWoonomgeving51,0%
DWonen71,3%
EVeiligheid45,4%
FOnderwijs50,4%
GGezonde leefstijl30,5%
HGezondheidszorg47,3%
IKunst en cultuur32,1%
JEconomische participatie46,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem47,9%
BWater52,9%
CAfval en grondstoffen41,5%
DEnergie41,4%
ENatuur en landschap40,0%
FExterne veiligheid en hinder58,6%
GLucht51,6%
ABodem47,9%
BWater52,9%
CAfval en grondstoffen41,5%
DEnergie41,4%
ENatuur en landschap40,0%
FExterne veiligheid en hinder58,6%
GLucht51,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,6%
BArbeid54,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,3%
EKennis41,7%
AConcurrentievermogen54,6%
BArbeid54,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,3%
EKennis41,7%