Comparable


Typologies


Rotterdam

Rotterdam

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie27,0%
BPolitieke participatie47,1%
CWoonomgeving35,0%
DWonen63,4%
EVeiligheid28,8%
FOnderwijs53,9%
GGezonde leefstijl27,9%
HGezondheidszorg43,7%
IKunst en cultuur56,8%
JEconomische participatie27,0%
AMaatschappelijke participatie27,0%
BPolitieke participatie47,1%
CWoonomgeving35,0%
DWonen63,4%
EVeiligheid28,8%
FOnderwijs53,9%
GGezonde leefstijl27,9%
HGezondheidszorg43,7%
IKunst en cultuur56,8%
JEconomische participatie27,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem25,8%
BWater72,8%
CAfval en grondstoffen39,9%
DEnergie39,9%
ENatuur en landschap30,4%
FExterne veiligheid en hinder40,2%
GLucht30,4%
ABodem25,8%
BWater72,8%
CAfval en grondstoffen39,9%
DEnergie39,9%
ENatuur en landschap30,4%
FExterne veiligheid en hinder40,2%
GLucht30,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,4%
BArbeid58,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,4%
EKennis71,2%
AConcurrentievermogen59,4%
BArbeid58,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,4%
EKennis71,2%