Comparable


Typologies


Rijswijk (ZH.)

Rijswijk (ZH.)

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie45,3%
BPolitieke participatie50,8%
CWoonomgeving43,1%
DWonen65,1%
EVeiligheid33,4%
FOnderwijs54,3%
GGezonde leefstijl43,4%
HGezondheidszorg45,0%
IKunst en cultuur38,5%
JEconomische participatie30,6%
AMaatschappelijke participatie45,3%
BPolitieke participatie50,8%
CWoonomgeving43,1%
DWonen65,1%
EVeiligheid33,4%
FOnderwijs54,3%
GGezonde leefstijl43,4%
HGezondheidszorg45,0%
IKunst en cultuur38,5%
JEconomische participatie30,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem40,1%
BWater49,5%
CAfval en grondstoffen39,2%
DEnergie47,3%
ENatuur en landschap65,4%
FExterne veiligheid en hinder44,4%
GLucht62,0%
ABodem40,1%
BWater49,5%
CAfval en grondstoffen39,2%
DEnergie47,3%
ENatuur en landschap65,4%
FExterne veiligheid en hinder44,4%
GLucht62,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,2%
BArbeid56,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden26,6%
EKennis60,4%
AConcurrentievermogen58,2%
BArbeid56,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden26,6%
EKennis60,4%