Comparable


Typologies


Sliedrecht

Sliedrecht

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,9%
BPolitieke participatie51,1%
CWoonomgeving49,7%
DWonen57,4%
EVeiligheid44,1%
FOnderwijs63,2%
GGezonde leefstijl34,9%
HGezondheidszorg42,9%
IKunst en cultuur25,0%
JEconomische participatie53,7%
AMaatschappelijke participatie49,9%
BPolitieke participatie51,1%
CWoonomgeving49,7%
DWonen57,4%
EVeiligheid44,1%
FOnderwijs63,2%
GGezonde leefstijl34,9%
HGezondheidszorg42,9%
IKunst en cultuur25,0%
JEconomische participatie53,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,0%
BWater51,1%
CAfval en grondstoffen49,8%
DEnergie49,5%
ENatuur en landschap34,0%
FExterne veiligheid en hinder53,2%
GLucht55,4%
ABodem50,0%
BWater51,1%
CAfval en grondstoffen49,8%
DEnergie49,5%
ENatuur en landschap34,0%
FExterne veiligheid en hinder53,2%
GLucht55,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,2%
BArbeid61,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,3%
EKennis41,7%
AConcurrentievermogen55,2%
BArbeid61,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,3%
EKennis41,7%