Comparable


Typologies


Albrandswaard

Albrandswaard

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie35,1%
BPolitieke participatie46,8%
CWoonomgeving47,9%
DWonen49,3%
EVeiligheid47,4%
FOnderwijs51,3%
GGezonde leefstijl37,9%
HGezondheidszorg50,6%
IKunst en cultuur30,5%
JEconomische participatie62,6%
AMaatschappelijke participatie35,1%
BPolitieke participatie46,8%
CWoonomgeving47,9%
DWonen49,3%
EVeiligheid47,4%
FOnderwijs51,3%
GGezonde leefstijl37,9%
HGezondheidszorg50,6%
IKunst en cultuur30,5%
JEconomische participatie62,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem56,1%
BWater52,1%
CAfval en grondstoffen55,0%
DEnergie44,8%
ENatuur en landschap32,7%
FExterne veiligheid en hinder55,4%
GLucht46,6%
ABodem56,1%
BWater52,1%
CAfval en grondstoffen55,0%
DEnergie44,8%
ENatuur en landschap32,7%
FExterne veiligheid en hinder55,4%
GLucht46,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,1%
BArbeid59,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,0%
EKennis38,2%
AConcurrentievermogen59,1%
BArbeid59,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,0%
EKennis38,2%