Comparable


Typologies


Westvoorne

Westvoorne

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie40,3%
BPolitieke participatie49,1%
CWoonomgeving46,0%
DWonen41,3%
EVeiligheid54,7%
FOnderwijs44,5%
GGezonde leefstijl37,7%
HGezondheidszorg49,5%
IKunst en cultuur48,5%
JEconomische participatie66,3%
AMaatschappelijke participatie40,3%
BPolitieke participatie49,1%
CWoonomgeving46,0%
DWonen41,3%
EVeiligheid54,7%
FOnderwijs44,5%
GGezonde leefstijl37,7%
HGezondheidszorg49,5%
IKunst en cultuur48,5%
JEconomische participatie66,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem76,4%
BWater27,5%
CAfval en grondstoffen28,1%
DEnergie21,3%
ENatuur en landschap75,3%
FExterne veiligheid en hinder64,1%
GLucht53,9%
ABodem76,4%
BWater27,5%
CAfval en grondstoffen28,1%
DEnergie21,3%
ENatuur en landschap75,3%
FExterne veiligheid en hinder64,1%
GLucht53,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,1%
BArbeid53,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,8%
EKennis39,4%
AConcurrentievermogen59,1%
BArbeid53,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,8%
EKennis39,4%