Comparable


Typologies


Vlaardingen

Vlaardingen

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie43,2%
BPolitieke participatie46,5%
CWoonomgeving39,2%
DWonen63,0%
EVeiligheid32,6%
FOnderwijs52,8%
GGezonde leefstijl26,9%
HGezondheidszorg44,7%
IKunst en cultuur38,6%
JEconomische participatie29,3%
AMaatschappelijke participatie43,2%
BPolitieke participatie46,5%
CWoonomgeving39,2%
DWonen63,0%
EVeiligheid32,6%
FOnderwijs52,8%
GGezonde leefstijl26,9%
HGezondheidszorg44,7%
IKunst en cultuur38,6%
JEconomische participatie29,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem45,3%
BWater71,2%
CAfval en grondstoffen34,4%
DEnergie47,4%
ENatuur en landschap62,2%
FExterne veiligheid en hinder43,7%
GLucht62,3%
ABodem45,3%
BWater71,2%
CAfval en grondstoffen34,4%
DEnergie47,4%
ENatuur en landschap62,2%
FExterne veiligheid en hinder43,7%
GLucht62,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,6%
BArbeid52,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,7%
EKennis58,3%
AConcurrentievermogen57,6%
BArbeid52,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,7%
EKennis58,3%