Comparable


Typologies


Voorschoten

Voorschoten

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,4%
BPolitieke participatie63,8%
CWoonomgeving50,9%
DWonen51,2%
EVeiligheid54,8%
FOnderwijs54,0%
GGezonde leefstijl45,6%
HGezondheidszorg54,4%
IKunst en cultuur60,0%
JEconomische participatie60,6%
AMaatschappelijke participatie53,4%
BPolitieke participatie63,8%
CWoonomgeving50,9%
DWonen51,2%
EVeiligheid54,8%
FOnderwijs54,0%
GGezonde leefstijl45,6%
HGezondheidszorg54,4%
IKunst en cultuur60,0%
JEconomische participatie60,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem52,7%
BWater60,0%
CAfval en grondstoffen39,3%
DEnergie41,8%
ENatuur en landschap65,4%
FExterne veiligheid en hinder47,0%
GLucht68,6%
ABodem52,7%
BWater60,0%
CAfval en grondstoffen39,3%
DEnergie41,8%
ENatuur en landschap65,4%
FExterne veiligheid en hinder47,0%
GLucht68,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,4%
BArbeid52,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,6%
EKennis45,3%
AConcurrentievermogen58,4%
BArbeid52,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,6%
EKennis45,3%