Comparable


Typologies


Wassenaar

Wassenaar

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,5%
BPolitieke participatie57,3%
CWoonomgeving38,3%
DWonen38,9%
EVeiligheid54,2%
FOnderwijs52,6%
GGezonde leefstijl49,7%
HGezondheidszorg59,5%
IKunst en cultuur56,6%
JEconomische participatie53,9%
AMaatschappelijke participatie49,5%
BPolitieke participatie57,3%
CWoonomgeving38,3%
DWonen38,9%
EVeiligheid54,2%
FOnderwijs52,6%
GGezonde leefstijl49,7%
HGezondheidszorg59,5%
IKunst en cultuur56,6%
JEconomische participatie53,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem71,8%
BWater69,6%
CAfval en grondstoffen35,3%
DEnergie24,8%
ENatuur en landschap86,6%
FExterne veiligheid en hinder73,9%
GLucht59,2%
ABodem71,8%
BWater69,6%
CAfval en grondstoffen35,3%
DEnergie24,8%
ENatuur en landschap86,6%
FExterne veiligheid en hinder73,9%
GLucht59,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,9%
BArbeid50,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,1%
EKennis46,3%
AConcurrentievermogen57,9%
BArbeid50,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,1%
EKennis46,3%