Comparable


Typologies


Woerden

Woerden

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie60,3%
BPolitieke participatie66,2%
CWoonomgeving47,9%
DWonen54,2%
EVeiligheid58,9%
FOnderwijs65,5%
GGezonde leefstijl41,5%
HGezondheidszorg57,5%
IKunst en cultuur47,6%
JEconomische participatie66,1%
AMaatschappelijke participatie60,3%
BPolitieke participatie66,2%
CWoonomgeving47,9%
DWonen54,2%
EVeiligheid58,9%
FOnderwijs65,5%
GGezonde leefstijl41,5%
HGezondheidszorg57,5%
IKunst en cultuur47,6%
JEconomische participatie66,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem48,5%
BWater63,1%
CAfval en grondstoffen65,7%
DEnergie36,0%
ENatuur en landschap47,2%
FExterne veiligheid en hinder48,4%
GLucht40,1%
ABodem48,5%
BWater63,1%
CAfval en grondstoffen65,7%
DEnergie36,0%
ENatuur en landschap47,2%
FExterne veiligheid en hinder48,4%
GLucht40,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen60,4%
BArbeid62,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,5%
EKennis56,0%
AConcurrentievermogen60,4%
BArbeid62,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,5%
EKennis56,0%