Comparable


Typologies


Zoeterwoude

Zoeterwoude

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,4%
BPolitieke participatie61,0%
CWoonomgeving55,5%
DWonen50,0%
EVeiligheid52,4%
FOnderwijs49,8%
GGezonde leefstijl36,4%
HGezondheidszorg59,2%
IKunst en cultuur33,3%
JEconomische participatie76,0%
AMaatschappelijke participatie55,4%
BPolitieke participatie61,0%
CWoonomgeving55,5%
DWonen50,0%
EVeiligheid52,4%
FOnderwijs49,8%
GGezonde leefstijl36,4%
HGezondheidszorg59,2%
IKunst en cultuur33,3%
JEconomische participatie76,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,5%
BWater42,8%
CAfval en grondstoffen67,8%
DEnergie38,4%
ENatuur en landschap38,1%
FExterne veiligheid en hinder46,0%
GLucht42,1%
ABodem64,5%
BWater42,8%
CAfval en grondstoffen67,8%
DEnergie38,4%
ENatuur en landschap38,1%
FExterne veiligheid en hinder46,0%
GLucht42,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,1%
BArbeid68,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,5%
EKennis36,5%
AConcurrentievermogen54,1%
BArbeid68,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,5%
EKennis36,5%