Comparable


Typologies


Zwijndrecht

Zwijndrecht

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie43,7%
BPolitieke participatie45,4%
CWoonomgeving47,3%
DWonen67,3%
EVeiligheid41,4%
FOnderwijs55,7%
GGezonde leefstijl33,8%
HGezondheidszorg44,4%
IKunst en cultuur32,8%
JEconomische participatie34,6%
AMaatschappelijke participatie43,7%
BPolitieke participatie45,4%
CWoonomgeving47,3%
DWonen67,3%
EVeiligheid41,4%
FOnderwijs55,7%
GGezonde leefstijl33,8%
HGezondheidszorg44,4%
IKunst en cultuur32,8%
JEconomische participatie34,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem39,1%
BWater57,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie30,8%
ENatuur en landschap30,0%
FExterne veiligheid en hinder51,8%
GLucht48,8%
ABodem39,1%
BWater57,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie30,8%
ENatuur en landschap30,0%
FExterne veiligheid en hinder51,8%
GLucht48,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,3%
BArbeid53,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,5%
EKennis44,4%
AConcurrentievermogen52,3%
BArbeid53,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,5%
EKennis44,4%