Comparable


Typologies


Borsele

Borsele

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,5%
BPolitieke participatie55,8%
CWoonomgeving58,3%
DWonen53,3%
EVeiligheid61,7%
FOnderwijs49,2%
GGezonde leefstijl48,4%
HGezondheidszorg53,6%
IKunst en cultuur40,0%
JEconomische participatie66,5%
AMaatschappelijke participatie51,5%
BPolitieke participatie55,8%
CWoonomgeving58,3%
DWonen53,3%
EVeiligheid61,7%
FOnderwijs49,2%
GGezonde leefstijl48,4%
HGezondheidszorg53,6%
IKunst en cultuur40,0%
JEconomische participatie66,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem80,7%
BWater55,1%
CAfval en grondstoffen49,7%
DEnergie42,2%
ENatuur en landschap35,1%
FExterne veiligheid en hinder69,4%
GLucht34,0%
ABodem80,7%
BWater55,1%
CAfval en grondstoffen49,7%
DEnergie42,2%
ENatuur en landschap35,1%
FExterne veiligheid en hinder69,4%
GLucht34,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,7%
BArbeid58,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,0%
EKennis27,8%
AConcurrentievermogen47,7%
BArbeid58,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,0%
EKennis27,8%