Comparable


Typologies


Goes

Goes

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,9%
BPolitieke participatie53,8%
CWoonomgeving41,5%
DWonen65,4%
EVeiligheid41,1%
FOnderwijs56,8%
GGezonde leefstijl54,4%
HGezondheidszorg41,8%
IKunst en cultuur46,9%
JEconomische participatie48,8%
AMaatschappelijke participatie49,9%
BPolitieke participatie53,8%
CWoonomgeving41,5%
DWonen65,4%
EVeiligheid41,1%
FOnderwijs56,8%
GGezonde leefstijl54,4%
HGezondheidszorg41,8%
IKunst en cultuur46,9%
JEconomische participatie48,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem75,7%
BWater50,6%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie47,6%
ENatuur en landschap36,6%
FExterne veiligheid en hinder73,5%
GLucht57,1%
ABodem75,7%
BWater50,6%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie47,6%
ENatuur en landschap36,6%
FExterne veiligheid en hinder73,5%
GLucht57,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,5%
BArbeid61,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,6%
EKennis37,9%
AConcurrentievermogen46,5%
BArbeid61,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,6%
EKennis37,9%