Comparable


Typologies


West Maas en Waal

West Maas en Waal

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,7%
BPolitieke participatie52,0%
CWoonomgeving49,0%
DWonen48,6%
EVeiligheid65,2%
FOnderwijs60,1%
GGezonde leefstijl31,8%
HGezondheidszorg54,4%
IKunst en cultuur40,1%
JEconomische participatie63,3%
AMaatschappelijke participatie50,7%
BPolitieke participatie52,0%
CWoonomgeving49,0%
DWonen48,6%
EVeiligheid65,2%
FOnderwijs60,1%
GGezonde leefstijl31,8%
HGezondheidszorg54,4%
IKunst en cultuur40,1%
JEconomische participatie63,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,3%
BWater47,6%
CAfval en grondstoffen60,3%
DEnergie34,7%
ENatuur en landschap23,0%
FExterne veiligheid en hinder75,6%
GLucht35,2%
ABodem64,3%
BWater47,6%
CAfval en grondstoffen60,3%
DEnergie34,7%
ENatuur en landschap23,0%
FExterne veiligheid en hinder75,6%
GLucht35,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,6%
BArbeid57,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,2%
EKennis51,7%
AConcurrentievermogen57,6%
BArbeid57,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,2%
EKennis51,7%