Comparable


Typologies


Hulst

Hulst

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,5%
BPolitieke participatie47,6%
CWoonomgeving39,8%
DWonen52,9%
EVeiligheid46,9%
FOnderwijs39,3%
GGezonde leefstijl43,4%
HGezondheidszorg47,1%
IKunst en cultuur40,8%
JEconomische participatie60,8%
AMaatschappelijke participatie46,5%
BPolitieke participatie47,6%
CWoonomgeving39,8%
DWonen52,9%
EVeiligheid46,9%
FOnderwijs39,3%
GGezonde leefstijl43,4%
HGezondheidszorg47,1%
IKunst en cultuur40,8%
JEconomische participatie60,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem78,4%
BWater44,0%
CAfval en grondstoffen51,9%
DEnergie32,3%
ENatuur en landschap29,1%
FExterne veiligheid en hinder81,9%
GLucht36,1%
ABodem78,4%
BWater44,0%
CAfval en grondstoffen51,9%
DEnergie32,3%
ENatuur en landschap29,1%
FExterne veiligheid en hinder81,9%
GLucht36,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,9%
BArbeid49,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden70,9%
EKennis38,2%
AConcurrentievermogen51,9%
BArbeid49,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden70,9%
EKennis38,2%