Comparable


Typologies


Kapelle

Kapelle

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,9%
BPolitieke participatie60,6%
CWoonomgeving55,0%
DWonen54,4%
EVeiligheid57,3%
FOnderwijs62,4%
GGezonde leefstijl61,0%
HGezondheidszorg55,9%
IKunst en cultuur33,3%
JEconomische participatie73,4%
AMaatschappelijke participatie54,9%
BPolitieke participatie60,6%
CWoonomgeving55,0%
DWonen54,4%
EVeiligheid57,3%
FOnderwijs62,4%
GGezonde leefstijl61,0%
HGezondheidszorg55,9%
IKunst en cultuur33,3%
JEconomische participatie73,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem69,2%
BWater41,0%
CAfval en grondstoffen56,2%
DEnergie35,2%
ENatuur en landschap28,7%
FExterne veiligheid en hinder63,4%
GLucht40,8%
ABodem69,2%
BWater41,0%
CAfval en grondstoffen56,2%
DEnergie35,2%
ENatuur en landschap28,7%
FExterne veiligheid en hinder63,4%
GLucht40,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,1%
BArbeid58,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,3%
EKennis41,1%
AConcurrentievermogen53,1%
BArbeid58,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,3%
EKennis41,1%