Comparable


Typologies


Middelburg (Z.)

Middelburg (Z.)

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie45,7%
BPolitieke participatie54,4%
CWoonomgeving45,5%
DWonen64,9%
EVeiligheid42,4%
FOnderwijs55,9%
GGezonde leefstijl52,9%
HGezondheidszorg51,8%
IKunst en cultuur59,6%
JEconomische participatie39,0%
AMaatschappelijke participatie45,7%
BPolitieke participatie54,4%
CWoonomgeving45,5%
DWonen64,9%
EVeiligheid42,4%
FOnderwijs55,9%
GGezonde leefstijl52,9%
HGezondheidszorg51,8%
IKunst en cultuur59,6%
JEconomische participatie39,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,8%
BWater39,7%
CAfval en grondstoffen45,5%
DEnergie46,3%
ENatuur en landschap50,4%
FExterne veiligheid en hinder50,2%
GLucht62,7%
ABodem64,8%
BWater39,7%
CAfval en grondstoffen45,5%
DEnergie46,3%
ENatuur en landschap50,4%
FExterne veiligheid en hinder50,2%
GLucht62,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,0%
BArbeid58,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,7%
EKennis54,5%
AConcurrentievermogen49,0%
BArbeid58,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,7%
EKennis54,5%