Comparable


Typologies


Terneuzen

Terneuzen

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie42,3%
BPolitieke participatie46,1%
CWoonomgeving49,0%
DWonen58,3%
EVeiligheid41,8%
FOnderwijs36,9%
GGezonde leefstijl40,9%
HGezondheidszorg37,5%
IKunst en cultuur35,4%
JEconomische participatie45,1%
AMaatschappelijke participatie42,3%
BPolitieke participatie46,1%
CWoonomgeving49,0%
DWonen58,3%
EVeiligheid41,8%
FOnderwijs36,9%
GGezonde leefstijl40,9%
HGezondheidszorg37,5%
IKunst en cultuur35,4%
JEconomische participatie45,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem72,3%
BWater55,7%
CAfval en grondstoffen36,3%
DEnergie28,9%
ENatuur en landschap31,6%
FExterne veiligheid en hinder53,4%
GLucht28,6%
ABodem72,3%
BWater55,7%
CAfval en grondstoffen36,3%
DEnergie28,9%
ENatuur en landschap31,6%
FExterne veiligheid en hinder53,4%
GLucht28,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,8%
BArbeid55,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden73,4%
EKennis37,6%
AConcurrentievermogen57,8%
BArbeid55,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden73,4%
EKennis37,6%