Comparable


Typologies


Tholen

Tholen

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,3%
BPolitieke participatie57,2%
CWoonomgeving53,6%
DWonen47,6%
EVeiligheid56,3%
FOnderwijs56,7%
GGezonde leefstijl43,1%
HGezondheidszorg45,5%
IKunst en cultuur29,7%
JEconomische participatie57,7%
AMaatschappelijke participatie48,3%
BPolitieke participatie57,2%
CWoonomgeving53,6%
DWonen47,6%
EVeiligheid56,3%
FOnderwijs56,7%
GGezonde leefstijl43,1%
HGezondheidszorg45,5%
IKunst en cultuur29,7%
JEconomische participatie57,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem80,8%
BWater57,1%
CAfval en grondstoffen30,2%
DEnergie32,7%
ENatuur en landschap24,5%
FExterne veiligheid en hinder87,5%
GLucht37,3%
ABodem80,8%
BWater57,1%
CAfval en grondstoffen30,2%
DEnergie32,7%
ENatuur en landschap24,5%
FExterne veiligheid en hinder87,5%
GLucht37,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,3%
BArbeid58,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,3%
EKennis23,9%
AConcurrentievermogen48,3%
BArbeid58,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,3%
EKennis23,9%