Comparable


Typologies


Veere

Veere

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,9%
BPolitieke participatie62,3%
CWoonomgeving52,0%
DWonen46,6%
EVeiligheid54,5%
FOnderwijs53,0%
GGezonde leefstijl59,6%
HGezondheidszorg58,7%
IKunst en cultuur49,7%
JEconomische participatie71,2%
AMaatschappelijke participatie50,9%
BPolitieke participatie62,3%
CWoonomgeving52,0%
DWonen46,6%
EVeiligheid54,5%
FOnderwijs53,0%
GGezonde leefstijl59,6%
HGezondheidszorg58,7%
IKunst en cultuur49,7%
JEconomische participatie71,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem83,9%
BWater46,5%
CAfval en grondstoffen35,8%
DEnergie42,8%
ENatuur en landschap48,5%
FExterne veiligheid en hinder83,3%
GLucht47,6%
ABodem83,9%
BWater46,5%
CAfval en grondstoffen35,8%
DEnergie42,8%
ENatuur en landschap48,5%
FExterne veiligheid en hinder83,3%
GLucht47,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,8%
BArbeid55,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden78,3%
EKennis23,1%
AConcurrentievermogen46,8%
BArbeid55,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden78,3%
EKennis23,1%