Comparable


Typologies


Vlissingen

Vlissingen

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,6%
BPolitieke participatie48,6%
CWoonomgeving43,7%
DWonen68,3%
EVeiligheid37,6%
FOnderwijs51,0%
GGezonde leefstijl44,3%
HGezondheidszorg43,5%
IKunst en cultuur43,8%
JEconomische participatie30,1%
AMaatschappelijke participatie41,6%
BPolitieke participatie48,6%
CWoonomgeving43,7%
DWonen68,3%
EVeiligheid37,6%
FOnderwijs51,0%
GGezonde leefstijl44,3%
HGezondheidszorg43,5%
IKunst en cultuur43,8%
JEconomische participatie30,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,4%
BWater48,3%
CAfval en grondstoffen32,4%
DEnergie41,5%
ENatuur en landschap50,3%
FExterne veiligheid en hinder43,0%
GLucht35,1%
ABodem53,4%
BWater48,3%
CAfval en grondstoffen32,4%
DEnergie41,5%
ENatuur en landschap50,3%
FExterne veiligheid en hinder43,0%
GLucht35,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,3%
BArbeid52,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden78,9%
EKennis39,1%
AConcurrentievermogen52,3%
BArbeid52,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden78,9%
EKennis39,1%