Comparable


Typologies


De Ronde Venen

De Ronde Venen

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,1%
BPolitieke participatie61,0%
CWoonomgeving42,2%
DWonen52,2%
EVeiligheid62,2%
FOnderwijs53,9%
GGezonde leefstijl40,8%
HGezondheidszorg60,9%
IKunst en cultuur41,0%
JEconomische participatie65,0%
AMaatschappelijke participatie58,1%
BPolitieke participatie61,0%
CWoonomgeving42,2%
DWonen52,2%
EVeiligheid62,2%
FOnderwijs53,9%
GGezonde leefstijl40,8%
HGezondheidszorg60,9%
IKunst en cultuur41,0%
JEconomische participatie65,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem59,5%
BWater64,1%
CAfval en grondstoffen56,6%
DEnergie34,3%
ENatuur en landschap43,8%
FExterne veiligheid en hinder55,4%
GLucht43,1%
ABodem59,5%
BWater64,1%
CAfval en grondstoffen56,6%
DEnergie34,3%
ENatuur en landschap43,8%
FExterne veiligheid en hinder55,4%
GLucht43,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen61,9%
BArbeid58,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,6%
EKennis62,1%
AConcurrentievermogen61,9%
BArbeid58,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,6%
EKennis62,1%