Comparable


Typologies


Tytsjerksteradiel

Tytsjerksteradiel

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,9%
BPolitieke participatie48,3%
CWoonomgeving60,8%
DWonen55,8%
EVeiligheid65,1%
FOnderwijs55,5%
GGezonde leefstijl33,0%
HGezondheidszorg46,6%
IKunst en cultuur38,5%
JEconomische participatie53,1%
AMaatschappelijke participatie57,9%
BPolitieke participatie48,3%
CWoonomgeving60,8%
DWonen55,8%
EVeiligheid65,1%
FOnderwijs55,5%
GGezonde leefstijl33,0%
HGezondheidszorg46,6%
IKunst en cultuur38,5%
JEconomische participatie53,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem79,8%
BWater62,2%
CAfval en grondstoffen45,9%
DEnergie28,5%
ENatuur en landschap32,2%
FExterne veiligheid en hinder75,5%
GLucht40,6%
ABodem79,8%
BWater62,2%
CAfval en grondstoffen45,9%
DEnergie28,5%
ENatuur en landschap32,2%
FExterne veiligheid en hinder75,5%
GLucht40,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,1%
BArbeid54,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,8%
EKennis45,2%
AConcurrentievermogen51,1%
BArbeid54,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,8%
EKennis45,2%