Comparable


Typologies


Baarle-Nassau

Baarle-Nassau

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,2%
BPolitieke participatie52,4%
CWoonomgeving53,5%
DWonen37,8%
EVeiligheid58,1%
FOnderwijs52,3%
GGezonde leefstijl39,2%
HGezondheidszorg32,9%
IKunst en cultuur28,1%
JEconomische participatie58,7%
AMaatschappelijke participatie52,2%
BPolitieke participatie52,4%
CWoonomgeving53,5%
DWonen37,8%
EVeiligheid58,1%
FOnderwijs52,3%
GGezonde leefstijl39,2%
HGezondheidszorg32,9%
IKunst en cultuur28,1%
JEconomische participatie58,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem69,5%
BWater38,2%
CAfval en grondstoffen59,4%
DEnergie20,3%
ENatuur en landschap28,2%
FExterne veiligheid en hinder81,1%
GLucht36,9%
ABodem69,5%
BWater38,2%
CAfval en grondstoffen59,4%
DEnergie20,3%
ENatuur en landschap28,2%
FExterne veiligheid en hinder81,1%
GLucht36,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,9%
BArbeid52,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid26,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,5%
EKennis20,7%
AConcurrentievermogen55,9%
BArbeid52,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid26,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,5%
EKennis20,7%