Comparable


Typologies


Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,0%
BPolitieke participatie47,9%
CWoonomgeving40,1%
DWonen55,8%
EVeiligheid38,9%
FOnderwijs54,5%
GGezonde leefstijl34,8%
HGezondheidszorg36,8%
IKunst en cultuur58,5%
JEconomische participatie31,5%
AMaatschappelijke participatie41,0%
BPolitieke participatie47,9%
CWoonomgeving40,1%
DWonen55,8%
EVeiligheid38,9%
FOnderwijs54,5%
GGezonde leefstijl34,8%
HGezondheidszorg36,8%
IKunst en cultuur58,5%
JEconomische participatie31,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem43,0%
BWater63,7%
CAfval en grondstoffen43,9%
DEnergie28,5%
ENatuur en landschap52,3%
FExterne veiligheid en hinder54,2%
GLucht50,9%
ABodem43,0%
BWater63,7%
CAfval en grondstoffen43,9%
DEnergie28,5%
ENatuur en landschap52,3%
FExterne veiligheid en hinder54,2%
GLucht50,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen62,0%
BArbeid53,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,7%
EKennis48,3%
AConcurrentievermogen62,0%
BArbeid53,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,7%
EKennis48,3%