Comparable


Typologies


Best

Best

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,4%
BPolitieke participatie49,6%
CWoonomgeving53,2%
DWonen55,8%
EVeiligheid57,3%
FOnderwijs64,4%
GGezonde leefstijl53,6%
HGezondheidszorg47,4%
IKunst en cultuur49,5%
JEconomische participatie58,1%
AMaatschappelijke participatie57,4%
BPolitieke participatie49,6%
CWoonomgeving53,2%
DWonen55,8%
EVeiligheid57,3%
FOnderwijs64,4%
GGezonde leefstijl53,6%
HGezondheidszorg47,4%
IKunst en cultuur49,5%
JEconomische participatie58,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem40,0%
BWater53,8%
CAfval en grondstoffen59,9%
DEnergie38,0%
ENatuur en landschap50,5%
FExterne veiligheid en hinder50,8%
GLucht48,1%
ABodem40,0%
BWater53,8%
CAfval en grondstoffen59,9%
DEnergie38,0%
ENatuur en landschap50,5%
FExterne veiligheid en hinder50,8%
GLucht48,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen62,7%
BArbeid62,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,5%
EKennis67,8%
AConcurrentievermogen62,7%
BArbeid62,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,5%
EKennis67,8%