Comparable


Typologies


Boekel

Boekel

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie68,2%
BPolitieke participatie54,7%
CWoonomgeving55,9%
DWonen41,8%
EVeiligheid59,8%
FOnderwijs48,2%
GGezonde leefstijl48,3%
HGezondheidszorg41,9%
IKunst en cultuur38,1%
JEconomische participatie71,6%
AMaatschappelijke participatie68,2%
BPolitieke participatie54,7%
CWoonomgeving55,9%
DWonen41,8%
EVeiligheid59,8%
FOnderwijs48,2%
GGezonde leefstijl48,3%
HGezondheidszorg41,9%
IKunst en cultuur38,1%
JEconomische participatie71,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,0%
BWater27,3%
CAfval en grondstoffen66,7%
DEnergie25,4%
ENatuur en landschap22,0%
FExterne veiligheid en hinder75,5%
GLucht48,3%
ABodem58,0%
BWater27,3%
CAfval en grondstoffen66,7%
DEnergie25,4%
ENatuur en landschap22,0%
FExterne veiligheid en hinder75,5%
GLucht48,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen66,2%
BArbeid58,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,1%
EKennis33,1%
AConcurrentievermogen66,2%
BArbeid58,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,1%
EKennis33,1%