Comparable


Typologies


Boxmeer

Boxmeer

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie64,9%
BPolitieke participatie57,7%
CWoonomgeving53,2%
DWonen50,6%
EVeiligheid50,8%
FOnderwijs62,4%
GGezonde leefstijl54,9%
HGezondheidszorg51,9%
IKunst en cultuur36,2%
JEconomische participatie60,3%
AMaatschappelijke participatie64,9%
BPolitieke participatie57,7%
CWoonomgeving53,2%
DWonen50,6%
EVeiligheid50,8%
FOnderwijs62,4%
GGezonde leefstijl54,9%
HGezondheidszorg51,9%
IKunst en cultuur36,2%
JEconomische participatie60,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,6%
BWater48,1%
CAfval en grondstoffen66,2%
DEnergie26,3%
ENatuur en landschap51,1%
FExterne veiligheid en hinder75,8%
GLucht35,2%
ABodem53,6%
BWater48,1%
CAfval en grondstoffen66,2%
DEnergie26,3%
ENatuur en landschap51,1%
FExterne veiligheid en hinder75,8%
GLucht35,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen60,5%
BArbeid61,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,0%
EKennis61,8%
AConcurrentievermogen60,5%
BArbeid61,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,0%
EKennis61,8%