Comparable


Typologies


Boxtel

Boxtel

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,0%
BPolitieke participatie53,1%
CWoonomgeving50,3%
DWonen60,9%
EVeiligheid44,5%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl45,6%
HGezondheidszorg50,1%
IKunst en cultuur48,1%
JEconomische participatie53,3%
AMaatschappelijke participatie57,0%
BPolitieke participatie53,1%
CWoonomgeving50,3%
DWonen60,9%
EVeiligheid44,5%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl45,6%
HGezondheidszorg50,1%
IKunst en cultuur48,1%
JEconomische participatie53,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem49,8%
BWater50,3%
CAfval en grondstoffen45,5%
DEnergie35,2%
ENatuur en landschap63,7%
FExterne veiligheid en hinder58,5%
GLucht46,0%
ABodem49,8%
BWater50,3%
CAfval en grondstoffen45,5%
DEnergie35,2%
ENatuur en landschap63,7%
FExterne veiligheid en hinder58,5%
GLucht46,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,7%
BArbeid57,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,2%
EKennis52,1%
AConcurrentievermogen58,7%
BArbeid57,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,2%
EKennis52,1%