Comparable


Typologies


Breda

Breda

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie43,9%
BPolitieke participatie51,1%
CWoonomgeving39,2%
DWonen62,7%
EVeiligheid32,4%
FOnderwijs54,5%
GGezonde leefstijl37,6%
HGezondheidszorg47,6%
IKunst en cultuur59,4%
JEconomische participatie33,7%
AMaatschappelijke participatie43,9%
BPolitieke participatie51,1%
CWoonomgeving39,2%
DWonen62,7%
EVeiligheid32,4%
FOnderwijs54,5%
GGezonde leefstijl37,6%
HGezondheidszorg47,6%
IKunst en cultuur59,4%
JEconomische participatie33,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem40,8%
BWater52,0%
CAfval en grondstoffen49,0%
DEnergie49,4%
ENatuur en landschap47,2%
FExterne veiligheid en hinder47,7%
GLucht57,0%
ABodem40,8%
BWater52,0%
CAfval en grondstoffen49,0%
DEnergie49,4%
ENatuur en landschap47,2%
FExterne veiligheid en hinder47,7%
GLucht57,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,2%
BArbeid67,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,6%
EKennis59,9%
AConcurrentievermogen58,2%
BArbeid67,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,6%
EKennis59,9%