Comparable


Typologies


Pekela

Pekela

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie37,6%
BPolitieke participatie37,4%
CWoonomgeving50,0%
DWonen54,8%
EVeiligheid50,8%
FOnderwijs50,5%
GGezonde leefstijl21,7%
HGezondheidszorg28,1%
IKunst en cultuur22,8%
JEconomische participatie30,9%
AMaatschappelijke participatie37,6%
BPolitieke participatie37,4%
CWoonomgeving50,0%
DWonen54,8%
EVeiligheid50,8%
FOnderwijs50,5%
GGezonde leefstijl21,7%
HGezondheidszorg28,1%
IKunst en cultuur22,8%
JEconomische participatie30,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem69,4%
BWater64,9%
CAfval en grondstoffen35,1%
DEnergie23,7%
ENatuur en landschap21,7%
FExterne veiligheid en hinder67,0%
GLucht51,5%
ABodem69,4%
BWater64,9%
CAfval en grondstoffen35,1%
DEnergie23,7%
ENatuur en landschap21,7%
FExterne veiligheid en hinder67,0%
GLucht51,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,6%
BArbeid44,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,9%
EKennis18,5%
AConcurrentievermogen53,6%
BArbeid44,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,9%
EKennis18,5%