Comparable


Typologies


Dongen

Dongen

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,2%
BPolitieke participatie50,3%
CWoonomgeving59,6%
DWonen58,0%
EVeiligheid55,4%
FOnderwijs58,1%
GGezonde leefstijl35,5%
HGezondheidszorg45,3%
IKunst en cultuur41,8%
JEconomische participatie59,7%
AMaatschappelijke participatie56,2%
BPolitieke participatie50,3%
CWoonomgeving59,6%
DWonen58,0%
EVeiligheid55,4%
FOnderwijs58,1%
GGezonde leefstijl35,5%
HGezondheidszorg45,3%
IKunst en cultuur41,8%
JEconomische participatie59,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,7%
BWater47,7%
CAfval en grondstoffen46,9%
DEnergie23,7%
ENatuur en landschap19,9%
FExterne veiligheid en hinder56,3%
GLucht49,6%
ABodem46,7%
BWater47,7%
CAfval en grondstoffen46,9%
DEnergie23,7%
ENatuur en landschap19,9%
FExterne veiligheid en hinder56,3%
GLucht49,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen61,2%
BArbeid57,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,0%
EKennis38,4%
AConcurrentievermogen61,2%
BArbeid57,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,0%
EKennis38,4%