Comparable


Typologies


Eindhoven

Eindhoven

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie32,7%
BPolitieke participatie48,2%
CWoonomgeving42,9%
DWonen67,1%
EVeiligheid31,5%
FOnderwijs56,7%
GGezonde leefstijl40,0%
HGezondheidszorg49,8%
IKunst en cultuur58,6%
JEconomische participatie30,5%
AMaatschappelijke participatie32,7%
BPolitieke participatie48,2%
CWoonomgeving42,9%
DWonen67,1%
EVeiligheid31,5%
FOnderwijs56,7%
GGezonde leefstijl40,0%
HGezondheidszorg49,8%
IKunst en cultuur58,6%
JEconomische participatie30,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem36,8%
BWater58,4%
CAfval en grondstoffen42,5%
DEnergie48,7%
ENatuur en landschap60,0%
FExterne veiligheid en hinder48,7%
GLucht57,9%
ABodem36,8%
BWater58,4%
CAfval en grondstoffen42,5%
DEnergie48,7%
ENatuur en landschap60,0%
FExterne veiligheid en hinder48,7%
GLucht57,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen60,5%
BArbeid68,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,2%
EKennis71,3%
AConcurrentievermogen60,5%
BArbeid68,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,2%
EKennis71,3%