Comparable


Typologies


Etten-Leur

Etten-Leur

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie43,2%
BPolitieke participatie39,8%
CWoonomgeving38,7%
DWonen61,2%
EVeiligheid41,5%
FOnderwijs57,4%
GGezonde leefstijl41,1%
HGezondheidszorg45,8%
IKunst en cultuur43,6%
JEconomische participatie51,1%
AMaatschappelijke participatie43,2%
BPolitieke participatie39,8%
CWoonomgeving38,7%
DWonen61,2%
EVeiligheid41,5%
FOnderwijs57,4%
GGezonde leefstijl41,1%
HGezondheidszorg45,8%
IKunst en cultuur43,6%
JEconomische participatie51,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem39,0%
BWater47,8%
CAfval en grondstoffen65,4%
DEnergie35,6%
ENatuur en landschap31,5%
FExterne veiligheid en hinder53,0%
GLucht49,8%
ABodem39,0%
BWater47,8%
CAfval en grondstoffen65,4%
DEnergie35,6%
ENatuur en landschap31,5%
FExterne veiligheid en hinder53,0%
GLucht49,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,5%
BArbeid57,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,7%
EKennis54,6%
AConcurrentievermogen54,5%
BArbeid57,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,7%
EKennis54,6%