Comparable


Typologies


Geertruidenberg

Geertruidenberg

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,7%
BPolitieke participatie40,8%
CWoonomgeving41,7%
DWonen52,4%
EVeiligheid43,1%
FOnderwijs69,2%
GGezonde leefstijl33,7%
HGezondheidszorg40,3%
IKunst en cultuur63,5%
JEconomische participatie54,5%
AMaatschappelijke participatie48,7%
BPolitieke participatie40,8%
CWoonomgeving41,7%
DWonen52,4%
EVeiligheid43,1%
FOnderwijs69,2%
GGezonde leefstijl33,7%
HGezondheidszorg40,3%
IKunst en cultuur63,5%
JEconomische participatie54,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem42,4%
BWater53,7%
CAfval en grondstoffen54,4%
DEnergie35,1%
ENatuur en landschap20,3%
FExterne veiligheid en hinder54,4%
GLucht30,5%
ABodem42,4%
BWater53,7%
CAfval en grondstoffen54,4%
DEnergie35,1%
ENatuur en landschap20,3%
FExterne veiligheid en hinder54,4%
GLucht30,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,1%
BArbeid59,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis56,7%
AConcurrentievermogen58,1%
BArbeid59,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis56,7%