Comparable


Typologies


Gilze en Rijen

Gilze en Rijen

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,7%
BPolitieke participatie52,4%
CWoonomgeving53,9%
DWonen66,5%
EVeiligheid44,1%
FOnderwijs51,1%
GGezonde leefstijl39,1%
HGezondheidszorg46,2%
IKunst en cultuur27,0%
JEconomische participatie52,1%
AMaatschappelijke participatie52,7%
BPolitieke participatie52,4%
CWoonomgeving53,9%
DWonen66,5%
EVeiligheid44,1%
FOnderwijs51,1%
GGezonde leefstijl39,1%
HGezondheidszorg46,2%
IKunst en cultuur27,0%
JEconomische participatie52,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,6%
BWater45,9%
CAfval en grondstoffen58,2%
DEnergie35,2%
ENatuur en landschap38,8%
FExterne veiligheid en hinder56,6%
GLucht45,8%
ABodem50,6%
BWater45,9%
CAfval en grondstoffen58,2%
DEnergie35,2%
ENatuur en landschap38,8%
FExterne veiligheid en hinder56,6%
GLucht45,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,1%
BArbeid59,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis52,1%
AConcurrentievermogen56,1%
BArbeid59,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis52,1%