Comparable


Typologies


Goirle

Goirle

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,8%
BPolitieke participatie53,1%
CWoonomgeving52,9%
DWonen61,2%
EVeiligheid57,1%
FOnderwijs53,4%
GGezonde leefstijl41,2%
HGezondheidszorg52,3%
IKunst en cultuur24,6%
JEconomische participatie61,9%
AMaatschappelijke participatie52,8%
BPolitieke participatie53,1%
CWoonomgeving52,9%
DWonen61,2%
EVeiligheid57,1%
FOnderwijs53,4%
GGezonde leefstijl41,2%
HGezondheidszorg52,3%
IKunst en cultuur24,6%
JEconomische participatie61,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem51,5%
BWater45,8%
CAfval en grondstoffen44,9%
DEnergie39,8%
ENatuur en landschap60,8%
FExterne veiligheid en hinder61,9%
GLucht63,0%
ABodem51,5%
BWater45,8%
CAfval en grondstoffen44,9%
DEnergie39,8%
ENatuur en landschap60,8%
FExterne veiligheid en hinder61,9%
GLucht63,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,6%
BArbeid52,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,6%
EKennis40,8%
AConcurrentievermogen56,6%
BArbeid52,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,6%
EKennis40,8%