Comparable


Typologies


Grave

Grave

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie65,7%
BPolitieke participatie55,3%
CWoonomgeving42,8%
DWonen48,5%
EVeiligheid45,0%
FOnderwijs60,7%
GGezonde leefstijl38,5%
HGezondheidszorg38,8%
IKunst en cultuur51,7%
JEconomische participatie53,7%
AMaatschappelijke participatie65,7%
BPolitieke participatie55,3%
CWoonomgeving42,8%
DWonen48,5%
EVeiligheid45,0%
FOnderwijs60,7%
GGezonde leefstijl38,5%
HGezondheidszorg38,8%
IKunst en cultuur51,7%
JEconomische participatie53,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem62,1%
BWater29,8%
CAfval en grondstoffen65,0%
DEnergie39,8%
ENatuur en landschap65,6%
FExterne veiligheid en hinder68,5%
GLucht56,7%
ABodem62,1%
BWater29,8%
CAfval en grondstoffen65,0%
DEnergie39,8%
ENatuur en landschap65,6%
FExterne veiligheid en hinder68,5%
GLucht56,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,3%
BArbeid55,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,1%
EKennis44,5%
AConcurrentievermogen54,3%
BArbeid55,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,1%
EKennis44,5%