Comparable


Typologies


Helmond

Helmond

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie36,5%
BPolitieke participatie42,1%
CWoonomgeving45,8%
DWonen65,9%
EVeiligheid37,4%
FOnderwijs48,4%
GGezonde leefstijl32,0%
HGezondheidszorg42,0%
IKunst en cultuur38,7%
JEconomische participatie29,8%
AMaatschappelijke participatie36,5%
BPolitieke participatie42,1%
CWoonomgeving45,8%
DWonen65,9%
EVeiligheid37,4%
FOnderwijs48,4%
GGezonde leefstijl32,0%
HGezondheidszorg42,0%
IKunst en cultuur38,7%
JEconomische participatie29,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,1%
BWater46,2%
CAfval en grondstoffen35,7%
DEnergie32,0%
ENatuur en landschap48,1%
FExterne veiligheid en hinder56,0%
GLucht60,0%
ABodem46,1%
BWater46,2%
CAfval en grondstoffen35,7%
DEnergie32,0%
ENatuur en landschap48,1%
FExterne veiligheid en hinder56,0%
GLucht60,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen64,3%
BArbeid56,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,5%
EKennis48,6%
AConcurrentievermogen64,3%
BArbeid56,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,5%
EKennis48,6%