Comparable


Typologies


's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,6%
BPolitieke participatie57,2%
CWoonomgeving44,1%
DWonen65,3%
EVeiligheid34,0%
FOnderwijs51,8%
GGezonde leefstijl38,5%
HGezondheidszorg48,6%
IKunst en cultuur59,9%
JEconomische participatie35,4%
AMaatschappelijke participatie47,6%
BPolitieke participatie57,2%
CWoonomgeving44,1%
DWonen65,3%
EVeiligheid34,0%
FOnderwijs51,8%
GGezonde leefstijl38,5%
HGezondheidszorg48,6%
IKunst en cultuur59,9%
JEconomische participatie35,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem39,2%
BWater60,6%
CAfval en grondstoffen42,8%
DEnergie47,2%
ENatuur en landschap44,6%
FExterne veiligheid en hinder40,7%
GLucht54,8%
ABodem39,2%
BWater60,6%
CAfval en grondstoffen42,8%
DEnergie47,2%
ENatuur en landschap44,6%
FExterne veiligheid en hinder40,7%
GLucht54,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,8%
BArbeid65,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,0%
EKennis61,5%
AConcurrentievermogen57,8%
BArbeid65,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,0%
EKennis61,5%