Comparable


Typologies


Heusden

Heusden

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,9%
BPolitieke participatie52,9%
CWoonomgeving45,6%
DWonen48,1%
EVeiligheid57,0%
FOnderwijs54,3%
GGezonde leefstijl39,6%
HGezondheidszorg51,9%
IKunst en cultuur43,2%
JEconomische participatie57,4%
AMaatschappelijke participatie55,9%
BPolitieke participatie52,9%
CWoonomgeving45,6%
DWonen48,1%
EVeiligheid57,0%
FOnderwijs54,3%
GGezonde leefstijl39,6%
HGezondheidszorg51,9%
IKunst en cultuur43,2%
JEconomische participatie57,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem43,3%
BWater58,6%
CAfval en grondstoffen74,9%
DEnergie24,1%
ENatuur en landschap26,8%
FExterne veiligheid en hinder64,4%
GLucht52,1%
ABodem43,3%
BWater58,6%
CAfval en grondstoffen74,9%
DEnergie24,1%
ENatuur en landschap26,8%
FExterne veiligheid en hinder64,4%
GLucht52,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,8%
BArbeid56,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,8%
EKennis61,0%
AConcurrentievermogen59,8%
BArbeid56,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,8%
EKennis61,0%