Comparable


Typologies


Loon op Zand

Loon op Zand

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,7%
BPolitieke participatie51,1%
CWoonomgeving58,7%
DWonen57,2%
EVeiligheid50,8%
FOnderwijs57,6%
GGezonde leefstijl42,4%
HGezondheidszorg41,6%
IKunst en cultuur37,3%
JEconomische participatie56,8%
AMaatschappelijke participatie50,7%
BPolitieke participatie51,1%
CWoonomgeving58,7%
DWonen57,2%
EVeiligheid50,8%
FOnderwijs57,6%
GGezonde leefstijl42,4%
HGezondheidszorg41,6%
IKunst en cultuur37,3%
JEconomische participatie56,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem55,0%
BWater41,1%
CAfval en grondstoffen49,7%
DEnergie37,4%
ENatuur en landschap50,9%
FExterne veiligheid en hinder62,2%
GLucht59,5%
ABodem55,0%
BWater41,1%
CAfval en grondstoffen49,7%
DEnergie37,4%
ENatuur en landschap50,9%
FExterne veiligheid en hinder62,2%
GLucht59,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,8%
BArbeid56,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,5%
EKennis42,7%
AConcurrentievermogen54,8%
BArbeid56,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,5%
EKennis42,7%