Comparable


Typologies


Mill en Sint Hubert

Mill en Sint Hubert

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie66,8%
BPolitieke participatie56,4%
CWoonomgeving47,1%
DWonen44,1%
EVeiligheid63,7%
FOnderwijs69,3%
GGezonde leefstijl53,3%
HGezondheidszorg42,1%
IKunst en cultuur39,2%
JEconomische participatie69,5%
AMaatschappelijke participatie66,8%
BPolitieke participatie56,4%
CWoonomgeving47,1%
DWonen44,1%
EVeiligheid63,7%
FOnderwijs69,3%
GGezonde leefstijl53,3%
HGezondheidszorg42,1%
IKunst en cultuur39,2%
JEconomische participatie69,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem62,8%
BWater33,6%
CAfval en grondstoffen64,3%
DEnergie26,7%
ENatuur en landschap47,6%
FExterne veiligheid en hinder70,8%
GLucht44,1%
ABodem62,8%
BWater33,6%
CAfval en grondstoffen64,3%
DEnergie26,7%
ENatuur en landschap47,6%
FExterne veiligheid en hinder70,8%
GLucht44,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,8%
BArbeid57,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,9%
EKennis42,9%
AConcurrentievermogen59,8%
BArbeid57,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,9%
EKennis42,9%