Comparable


Typologies


Oirschot

Oirschot

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie62,0%
BPolitieke participatie52,4%
CWoonomgeving52,7%
DWonen45,8%
EVeiligheid56,0%
FOnderwijs60,9%
GGezonde leefstijl47,3%
HGezondheidszorg51,3%
IKunst en cultuur46,3%
JEconomische participatie72,3%
AMaatschappelijke participatie62,0%
BPolitieke participatie52,4%
CWoonomgeving52,7%
DWonen45,8%
EVeiligheid56,0%
FOnderwijs60,9%
GGezonde leefstijl47,3%
HGezondheidszorg51,3%
IKunst en cultuur46,3%
JEconomische participatie72,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem66,8%
BWater54,9%
CAfval en grondstoffen72,9%
DEnergie34,5%
ENatuur en landschap51,7%
FExterne veiligheid en hinder64,2%
GLucht34,0%
ABodem66,8%
BWater54,9%
CAfval en grondstoffen72,9%
DEnergie34,5%
ENatuur en landschap51,7%
FExterne veiligheid en hinder64,2%
GLucht34,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen63,1%
BArbeid66,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid26,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,1%
EKennis41,6%
AConcurrentievermogen63,1%
BArbeid66,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid26,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,1%
EKennis41,6%