Comparable


Typologies


Oisterwijk

Oisterwijk

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,6%
BPolitieke participatie53,3%
CWoonomgeving58,3%
DWonen47,0%
EVeiligheid43,6%
FOnderwijs56,7%
GGezonde leefstijl50,4%
HGezondheidszorg46,4%
IKunst en cultuur52,9%
JEconomische participatie62,7%
AMaatschappelijke participatie51,6%
BPolitieke participatie53,3%
CWoonomgeving58,3%
DWonen47,0%
EVeiligheid43,6%
FOnderwijs56,7%
GGezonde leefstijl50,4%
HGezondheidszorg46,4%
IKunst en cultuur52,9%
JEconomische participatie62,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,2%
BWater46,2%
CAfval en grondstoffen53,6%
DEnergie38,2%
ENatuur en landschap62,3%
FExterne veiligheid en hinder60,8%
GLucht46,4%
ABodem54,2%
BWater46,2%
CAfval en grondstoffen53,6%
DEnergie38,2%
ENatuur en landschap62,3%
FExterne veiligheid en hinder60,8%
GLucht46,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen60,3%
BArbeid58,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,8%
EKennis64,2%
AConcurrentievermogen60,3%
BArbeid58,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,8%
EKennis64,2%