Comparable


Typologies


Oosterhout

Oosterhout

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie38,7%
CWoonomgeving48,0%
DWonen65,9%
EVeiligheid41,0%
FOnderwijs57,3%
GGezonde leefstijl37,5%
HGezondheidszorg45,6%
IKunst en cultuur55,7%
JEconomische participatie47,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie38,7%
CWoonomgeving48,0%
DWonen65,9%
EVeiligheid41,0%
FOnderwijs57,3%
GGezonde leefstijl37,5%
HGezondheidszorg45,6%
IKunst en cultuur55,7%
JEconomische participatie47,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem38,8%
BWater59,7%
CAfval en grondstoffen62,6%
DEnergie37,4%
ENatuur en landschap30,2%
FExterne veiligheid en hinder50,1%
GLucht39,0%
ABodem38,8%
BWater59,7%
CAfval en grondstoffen62,6%
DEnergie37,4%
ENatuur en landschap30,2%
FExterne veiligheid en hinder50,1%
GLucht39,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,6%
BArbeid57,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,8%
EKennis52,7%
AConcurrentievermogen59,6%
BArbeid57,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,8%
EKennis52,7%