Comparable


Typologies


Rucphen

Rucphen

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,3%
BPolitieke participatie39,3%
CWoonomgeving41,5%
DWonen54,9%
EVeiligheid50,0%
FOnderwijs45,0%
GGezonde leefstijl36,8%
HGezondheidszorg29,3%
IKunst en cultuur37,4%
JEconomische participatie58,8%
AMaatschappelijke participatie44,3%
BPolitieke participatie39,3%
CWoonomgeving41,5%
DWonen54,9%
EVeiligheid50,0%
FOnderwijs45,0%
GGezonde leefstijl36,8%
HGezondheidszorg29,3%
IKunst en cultuur37,4%
JEconomische participatie58,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,1%
BWater48,1%
CAfval en grondstoffen37,4%
DEnergie27,2%
ENatuur en landschap30,1%
FExterne veiligheid en hinder64,7%
GLucht46,8%
ABodem58,1%
BWater48,1%
CAfval en grondstoffen37,4%
DEnergie27,2%
ENatuur en landschap30,1%
FExterne veiligheid en hinder64,7%
GLucht46,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,4%
BArbeid48,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden75,3%
EKennis21,8%
AConcurrentievermogen56,4%
BArbeid48,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden75,3%
EKennis21,8%