Comparable


Typologies


Sint-Michielsgestel

Sint-Michielsgestel

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie62,8%
BPolitieke participatie54,6%
CWoonomgeving54,5%
DWonen49,5%
EVeiligheid67,3%
FOnderwijs57,4%
GGezonde leefstijl52,0%
HGezondheidszorg51,5%
IKunst en cultuur46,0%
JEconomische participatie68,6%
AMaatschappelijke participatie62,8%
BPolitieke participatie54,6%
CWoonomgeving54,5%
DWonen49,5%
EVeiligheid67,3%
FOnderwijs57,4%
GGezonde leefstijl52,0%
HGezondheidszorg51,5%
IKunst en cultuur46,0%
JEconomische participatie68,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem59,6%
BWater48,2%
CAfval en grondstoffen52,1%
DEnergie38,9%
ENatuur en landschap42,1%
FExterne veiligheid en hinder64,0%
GLucht54,6%
ABodem59,6%
BWater48,2%
CAfval en grondstoffen52,1%
DEnergie38,9%
ENatuur en landschap42,1%
FExterne veiligheid en hinder64,0%
GLucht54,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen62,1%
BArbeid55,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,7%
EKennis42,6%
AConcurrentievermogen62,1%
BArbeid55,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,7%
EKennis42,6%