Comparable


Typologies


Someren

Someren

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,5%
BPolitieke participatie50,9%
CWoonomgeving58,2%
DWonen49,4%
EVeiligheid55,8%
FOnderwijs68,2%
GGezonde leefstijl45,6%
HGezondheidszorg56,6%
IKunst en cultuur37,1%
JEconomische participatie63,1%
AMaatschappelijke participatie55,5%
BPolitieke participatie50,9%
CWoonomgeving58,2%
DWonen49,4%
EVeiligheid55,8%
FOnderwijs68,2%
GGezonde leefstijl45,6%
HGezondheidszorg56,6%
IKunst en cultuur37,1%
JEconomische participatie63,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem52,2%
BWater43,6%
CAfval en grondstoffen54,1%
DEnergie24,9%
ENatuur en landschap45,2%
FExterne veiligheid en hinder71,2%
GLucht35,1%
ABodem52,2%
BWater43,6%
CAfval en grondstoffen54,1%
DEnergie24,9%
ENatuur en landschap45,2%
FExterne veiligheid en hinder71,2%
GLucht35,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen65,8%
BArbeid61,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,5%
EKennis45,3%
AConcurrentievermogen65,8%
BArbeid61,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,5%
EKennis45,3%